YASEMİN GÜLERHAN ......WHO ıs ............. Click for Contact

....................................

Ruziye Gülerhan
Kemal Gülerhan
Zekiye Gülerhan
Yasemin Saruhan
Funda Gülerhan
Bayhan Gülerhan
Didem Gülerhan
Aslı Gülerhan
Begüm Saruhan
Rahman Saruhan
Damla Gülerhan
Emir Gülerhan
......MEDYA...... ......KRİTİKLER...... .........KİMDİR........ .........RESİMLER........ HOME PAGE
YASEMİN GÜLERHAN
1954 doğumlu ve Izmir Çamlaraltı
Kız Koleji mezunu olan sanatçı, 1989 yılında, Ressam Mahir Güven atölyesinde Grup Pentür üyeleri arasında yer aldı.
Ilk ki
şisel sergisini 1995 yılında Istanbulda (Almelek) açmış olan sanatçı çeşitli karma sergilere ve yarışmalara katıldı.
Eserleri, Peysaj ve ölü do
ğa konuları ile çevre bilincini uyarıcı motifler, ince bir teknik ve görsellik boyutu içinde resimlenmiştir.
Gerçeklikle imgesellik, ya
şamla düşsellik arasındaki ilişkiler , kentsel yaşamdan kaynaklanan çelişkilerin, şiirsel ve kurgusal eleştiriyi içeren resimlerinde, ince ayrıntılarla, fantastik gerçekler akımının, yerel kimlik arayışlarına dönük olması egemendir.
Sanatç
ının bir çok eseri yurt içi ve dışında çeşitli kolleksiyonerlerin arşivlerinde bulunmaktadir.
2004 yilindan itibaren resim sanat
ı yanında tezhip ve minyatür çalışmalarına da devam eden sanatçı, bu alanlarda da karma sergi ve yarışmalara katılmaktadır.

Ödül
1992 Tekel 6. Resim Yar
ışması (Büyük Ödül)
1997 Marshall Do
ğa ve Renk Resim Yarışması

Sergiler
1989 Kadiköy Belediyesi San.Mrkz. "Karma Resim Sergisi" (İstanbul)
1990 Çizgi Sanat Evi "Karma Resim Sergisi" (İstanbul)
1991 Pago Sanat Galerisi "Karma Resim Sergisi" (İstanbul)
1992 Adana Çim. San. Resim Yari
şmasi Sergisi (İst., Adana)
1993 Tekel 6. Resim Yari
şmasi Sergisi (Ist, Izm, Ank.)
1993 Cemal Re
şit Rey Galerisi "Grüp Pentür Sergisi (İstanbul)
1993 Tüyap Ist. Resim Fuari Grup Pentür Galerisi (İstanbul)
1993 Esbank Resim Yari
şmasi Sergisi (İst., Ank., Esk.)
1993 Tekel 7.Resim Yari
şmasi Sergisi (Ist, Ank, İzm.)
1994 DYO Resim Yari
şmasi Sergisi (Ist, Ank.)
1994 Deniz Müzesi Sanat Galerisi "Grup Pentür Sergisi" (İstanbul)
1995 Almelek Sanat Galerisi "Ki
şisel Sergi" (İstanbul)
1995 MEB Sanat Galerisi Grup Pentür Sergisi (İstanbul
1996 IMKB Resim Yari
şmasi Sergisi (İstanbul)
1997 Deniz Komutanli
ği Resim Yarişmasi Sergisi (Ist, Ank, Izm.)
1997 Marshall Doga ve Renk Resim Yari
şmasi Sergisi (Ist, Ank, Izm.)
1999 Türkcell Resim Yari
şmasi Sergisi (Ist, Ank, Izm.)
2001 TRT Resim Yari
şmasi Sergisi (İstanbul, Ankara)
2002 GoldenGate Hotel Galerisi "Ki
şisel Sergi" (Kuşadası)
2002 Grup Pentür Atölyesi Sergisi (İstanbul)
2005 TC. Kültür ve Turizm Bakanligi Tezhip Yari
şmasi Sergisi (Ankara)
2006 Taksim Sanat Galerisi Tezhip Sergisi (istanbul)
2006 Cemal Re
şit Rey Tezhip Karma Sergi (İstanbul)
2006 EKAV Sanat Galerisi Mahir Güven Karma Sergisi (İstanbul)
2007 CKM Sanat Galerisi "Karma Tezhip Sergi) (Kadıköy)
2008 Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu "Karma Tezhip Sergisi" (Ankara)
2009 K.Çekmece Kültür Merkezi "Münevver Üçer Karma Tezhip Sergisi" (İstanbul)
2010 GoldenGate Hotel "Kişisel Sergi" (Kuşadası)
2011 Cemal Reşit Rey "Renklerin Diliyle İstanbul, Karma Tezhip Sergisi"